Bosch’ office

Investor: Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam
Address: E-Town 2, 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh Dist, HCMC
Package: Design and build
Contract value: EUR (Private)
Completion time: End of November 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *