Quan Thu – Long Thanh Residence

Investor: D2D company
Address: Long Thanh Market, Long Thanh district, Dong Nai province
Project size: Total area of 9,5 ha,
 – Residential-type 1: 85 houses
 – Residential-type 2: 300 houses
Package: Design Consultant
Completion time: End of December 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *