1st Certificate of Construction Activity Capability

Nam Á.,JSC hân hạnh đón nhận Quyết định số 1424/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/09/2018 của Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng Tổ chức với nội dung phạm vi hoạt động xây dựng:

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Kiến trúc, Kết cấu; điện; cấp – thoát nước) công trình:
+ Dân dụng: Hạng II;
+ Công nghiệp: Hạng III;

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp: Hạng III;